Eneseregulatsiooni oskus eristab sageli n-ö korralikke lapsi nendest, kes pahandustesse satuvad. Eneseregulatsioon on keskne kontseptsioon ka VEPA käitumisoskuste mängus (PAX Good Behavior Game).
Koolikeskkonnas on tulemused olnud muljetavaldavad. Kolme kuuga väheneb tunduvalt hüperaktiivsus ja emotsionaalsete probleemide hulk ning hakatakse ka kaaslastega rohkem arvestama ja neid toetama.
Koduski on oluline läbi mõelda, millised oskused, väärtused, omadused tahad lapsele ellu kaasa anda. Samuti mõtle, mille puhul sa ei taha, et laps seda raskusena kaasas kannaks. Need väärtused võiks lapsega läbi arutada ja koos tema sisendiga sünnib visioon: mida me tahaksime kodus rohkem näha, kuulda, tunda, teha ning mida vähem. Pere on meeskond, kus kõik liikmed on olulised. VEPA täidab lapse n-ö elukohvrit heade asjadega ja hoiab koormavad asjad sealt väljas.

Mis on VEPA Käitumisoskuste Mäng?


http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/vepa-mang

vepa gloobusVEPA Käitumisoskuste Mäng on kogum meetoditest, mida õpetaja kasutab õpitegevuste ajal. Mängu eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng lihtsustab rakendava õpetaja tööd, muudab õpitegevused mängulisemaks ja parendab õpilaste igapäevaelu. VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine programm ehk metoodika mõju laste heaolule on põhjalikult uuritud ja hinnatud. Täpsemalt loe metoodika kirjelduse kohta vahelehelt Metoodika.

Kellele on VEPA metoodika mõeldud?

VEPA metoodika koosneb tõenduspõhistest töövahenditest ja märguannetest, mille kasutamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumise ja emotsioonide kontrollimiseks. Metoodika sobib kasutamiseks kõikides vanustes õpilastega. Eriti mõjus on aga metoodika algklassi õpilaste seas, sest aitab õpilastel kooliga kohaneda ja õppida kokkulepetest kinni pidama.