kolmapäev, 19. aprill 2017

Reedel, 21. 04 Võrus KT ja NK JÜRIPÄEVA MATKAMÄNG

Peedult võtan lapsed kell 12. 15, 
Otepää- Võru  teelt  Laine- Liise
VÕTA KAASA VAJALIK VARUSTUS JA LIIKMEPILET!

JÜRIPÄEVA MATKAMÄNG 2017
JUHEND

1.      EESMÄRK
Pakkuda  noortele  huvitavat, teadmisi  ja  oskusi  nõudvat  võistlust. Tutvustada  noortele jüripäeva   kombeid  ja  tavasid. Selgitada  välja  parimad  rühmad.

2.      AEG JA KOHT
Matkamäng  toimub  21.aprillil  2017.a.  Võrus, Tamula järve lähistel. Võistkondade  kogunemine  Roosisaare silla Võru linna poolses otsas- parklas kell 14:00. Start  antakse  esimesele  võistkonnale  kell  14:30.
Võistluste lõpetamine Võrus Kaitseliidu Võrumaa maleva juures, orienteeruvalt kell 19.00.

3.      KORRALDAJAD JA LÄBIVIIJAD
Võistluse  korraldab  ja  viib  läbi  Noorte  Kotkaste  Võrumaa  malev  ja  Kodutütarde Võrumaa  ringkond.

4.      OSAVÕTJAD
Võistlusest  võtavad  osa  igast  rühmast   kaks   võistkonda, ühes võistkonnas
4 kodutütart  ja  teises 4 noorkotkast vanuses  7-12 aastat ( kaasaarvatud), võistlusrajale lähevad kodutütarde ja noorkotkaste võistkonnad eraldi, nende võistlustulemused liidetakse ühiseks rühma tulemuseks. Võistlejate  vanust arvestatakse  sünnikuupäeva  järgi  stardipäeval. Iga  võistkonnaga  peab  kaasas  olema  üks täiskasvanud  esindaja, kes  on  matkamängu  ajal  ühes  punktis  kohtunikuks.

5.      OSAVÕTUKS REGISTREERIMINE
Osavõtust   teata   19.aprill 2017 kella 12.00 – ks   meilile  eva.vodi@gmail.com  , tel. 58556846  Mandaadis  esitada  trükitähtedega  täidetud  registreerimisleht  ( lisatud) koos  võistlejate  LIIKMEKAARTIDEGA.

6.      VÕISTLUSTINGIMUSED
Võistkonnad  liiguvad  maastikul  ja linnas kaardi  abil.  Kontrollpunktides  tuleb  täita  etteantud  ülesandeid.  Rühmal  ülesannete  täitmiseks  kontrollaeg  2, 5  tundi  pärast  starti.
Liikudes  ei  tohi  maha jätta  märke  oma  tegevusest,  häirida  oma  tegevusega  teisi elanikke, liikuda  kohalike  elanike  koduõuel,  põllumajandusmaal, kus  omanikule tekitatakse  sellega  kahju.
Võistkond  diskvalifitseeritakse  juhtudel, kui  kohtunike  poolt  avastatakse  käesoleva juhendi  sätete  rikkumist  või  laekuvad  protestid, mis  rahuldatakse  järgmistel  juhtudel: kõrvalise  abi  kasutamise  korral, mobiiltelefonide  kasutamise  korral, kohtunike  korralduste  mittetäitmise  korral, NK ja KT seaduste rikkumisel.

7.      VARUSTUS
Individuaalne  varustus:
·         Ilmastikule  vastav  riietus ,  peakate,  kindad
·         matkamiseks  sobilikud  jalanõud (matkasaapad või spordijalanõud)
·         helkurvest
·         vihmakeep
·         joogipudel  veega
·         natuke  karamell kompvekke
·         vile
Võistkonna varustus:
·         kompass
·         vähemalt üks käekell võistkonna peale
·         esmaabivahendid ( sidemerull, plaastrid)
·         veekindel pliiats
·         märkmik
Varustust kontrollitakse.  Iga puuduv ese annab  5 karistuspunkti. See  võetakse  maha lõpptulemusest.
8.      TULEMUSTE ARVESTAMINE
Rühmade  koondparemusjärjestus  arvestatakse  kõikide  tegevuspunktides  saadud punktisumma  põhjal.

9.      MAJANDAMINE
Lõpetajaid  ootab saiake  ja  tee.
Laste  transport  eelnevalt  kokku  leppida.
Bussi marsruut: Kuldre – Antsla – Osula -  Võru    ja  pärast  tagasi ( bussi väljumisajad teatan hiljem).
10.  AUTASUSTAMINE
Kolme  parimat  rühma  autasustatakse  võistkondlikult  rühmade  arvestuses karika ja diplomiga  ning  parimaid võistlejaid   kodutütarde ja noorkotkaste arvestuses diplomi  ja  auhinnaga.

Eva Vodi
NoorteinstruktorVÕRUMAA KODUTÜTARDE JA NOORTE KOTKASTE 2017. a

MATKAMÄNGU  REGISTREERIMISLEHT

RÜHM Vastseliina rühm, Peedu salk 


KODUTÜTRED


Nr
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Liikmekaardi nr.
1.
ITI 


2.
LAINE- LIISE 


3.4.


NOORKOTKAD

Nr
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Liikmekaardi nr.
1.
KASPAR 


2.
KAAREL 


3.4.Võistkonna esindaja:


                                               _HELJU SARAPUU
                                               ( ees – ja perekonnanimi ja allkiri)

NB! Registreerimisleht tuleb saata hiljemalt 19.APRILLIKS  kella 12.00 meilile eva.vodi@gmail.com

Lapsevanema nõusoleku/kooskõlastusleht


Olen nõus oma lapse………………………………………………………….
                                      (ees – ja perekonnanimi TRÜKITÄHTEDEGA)
osalemisega   NOORTE KOTKASTE JA KODUTÜTARDE MATKAMÄNGUL 21.APRILLIL  2017.a. VÕRU  linnas

Olen teadlik lapse tervisliku seisundi teavitamise kohustusest ja vastutan tema tervisliku seisundi ja korraliku käitumise eest. Olen rääkinud lapsele võimalikest ettetulevatest ohtudest ning lapse kohustusest täita üldteada ohutusnõudeid ja täiskasvanud juhendajate instruktsioone.
Ürituses osalemise eelduseks on noorkotkaste ja kodutütarde seaduste hea tundmine ja täitmine. Põhireeglite rikkumine toob kaasa eemaldamise , kusjuures lapsevanem tuleb ise oma lapsele järgi vastava teate saamisel.
Osaleja andmed:
Lapse isikukood……………………………… Tel.nr:……………………Tõesti soovin osaleda! Tean ja täidan noorkotkaste seadusi!

Lapse omakäeline kinnitus:……………………………….(allkiri, kuupäev)
Informatsioon  lapse tervisliku seisundi kohta:
………………………………………………………………………………………………………Lapsevanema  kontaktandmed:

Ees- ja perekonnanimi:………………………………………………………..
Telefoninumber:………………………………………………………………

Olen tutvunud ürituse eelinfoga ning luban oma lapsel osaleda. Olen teadlik järgi tulemise kohustusest juhul, kui laps rikub üritusel korda ja ei allu kodutütarde ja noorkotkaste seadustele.

Lapsevanem………………………………………………(allkiri, kuupäev)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Luulevõistlus- "Hüplev konn"

Eestimaa Looduse Fond kutsub lapsi, noori ja täiskasvanuid osalema konnade teemalisele luulevõistlusele “Hüppav konn”. Parimatele luuletaja...