laupäev, 3. juuni 2017

KT ja NK laager Võrumaal 25.07- 27. 07 2017

Kasutaja Kadri Parts foto.

Kui soovid KT organisatsiooniga liituda, kirjta avaldus (saada  mulle)  ja tule ka laagrisse     
 https://www.kodutytar.ee/

 ja Noored Kotkad

http://www.nooredkotkad.ee/et/dokumendid
VÕRUMAA  KODUTÜTARDE JA NOORTE KOTKASTE
SUVELAAGER  KIRIKUMÄE PUHKEKESKUS

EESMÄRK

Noorkotkaste  ja  kodutütarde suvelaager, kus antakse kinnistavaid teadmisi järgukavade kohta, õpitubades omandatakse oskusi käsitöö, matkamise ja muu noorkotka ja kodutütre väljaõppe kohta. Sõprussidemete loomine.


AEG JA KOHT

25.-27.07.2017  Kirikumäe, Vastseliina vald, Võrumaa

REGISTREERIMINE

Laagrisse registreerimise tähtaeg on 20.07.2017 oma rühmavanem/ pealikule  või  noorteinstruktoritele evetaht5@gmail.com ,  telef 52 29 146  ja    eva.vodi @gmail.com ,  telef. 58 55 68 46


VARUSTUS

            Kohustuslik individuaalne varustus:

·       Magamiskott
·       Magamisalus
·       Peakate
·       Riided / jalanõud väli- ja sporditegevuseks, metsas liikumiseks
·       Korduvkasutatav joogipudel
·       Hügieenivahendid
·       Vihmakeep
·       Ujumisriided
·       Toidunõud ( kauss, lusikas, tops)
·       Esmaabi pakk – plaaster, side
·       Laagri raha 2 EUR – i  - auhinnad , disco
Rühmavarustus:
·       Rühmalipp
·       Telk
·        Kompass
Soovituslik varustus:
·       Sääsetõrjevahendid
·       Spordivarustus (pallid jms – eelnevalt palun märgistada oma vara)
·       Päikesekaitse vahendid

 

LAAGRI KORRALDUS

·       Ujumine toimub ettenähtud ajakava järgi .  Oma grupi eest vastutab täiskasvanud juhendaja.
·       Laagris osalejad kindlustatakse toiduga ( 3 korda päevas).
·       Toimub laadapäev – iga rühm paneb välja kaks teenust või asja, mida nad laadapäeval müüvad. Ost/müük toimub laada rahaga. See kindlasti ei saa olla juba etteostetud asi, kuid isevalmistatud esemed on tervitatavad. Samuti ei pea seda ette valmistama kodus  vaid võib neid alles ka laagris valmistada, mis iganes materjalist, mis on saadaval (käbid, muru, lilled jne. Teenusena kas või massaaž, kallistus, kaartidega ennustamine jne) Olge loomingulised.

 

 

LAAGRISSE SAABUMINE  JA  LAHKUMINE


Saabumine  laagrisse  25.07.2017 kell 13.00  ja lahkumine  27.07.2017 kell   15.00 .
Bussi graafik avaldatakse eelnevalt Võrumaa Noored Kotkad FB leheküljel.
Laagrisse saabudes esitavad rühmavanemad/ pealikud korrektselt täidetud registreerimislehe ja lapsevanemaload.

LAAGRI  TEGEVUSED

I päev – skautlike oskuste päev

II päev – koostöö päev

III päev – noortekogu korraldatav päev

Täpsema ajakava saad laagrisse saabudes.


Kohtume laagris!


Eve   ja Eva


Lapsevanema nõusoleku/kooskõlastuse leht

Olen nõus oma lapse …………………………………………………………………………………….
                                                ( ees- ja perekonnanimi TRÜKITÄHTEDEGA)

Osavõtuga kodutütarde ja noorte kotkaste suvelaagrist 25.-27.07.2017 Kirikumäe puhkekeskuses  Võrumaal.
                                                            
Olen teadlik lapse tervisliku seisundi teavitamise kohustusest ja vastutan tema tervisliku seisundi ja korraliku käitumise eest. Olen rääkinud lapsele võimalikest ettetulevatest ohtudest ning lapse kohustusest täita üldteada ohutusnõudeid ja täiskasvanud juhendajate instruktsioone.

Nõustun korraldajate poolt väljaõppe käigus tehtavate piltide ning videomaterjali avaldamisega organisatsiooni kodulehel ja kommunikatsioonivahendites ja kolmandate isikute teabevahendites.

Üritusel osalemise eelduseks on noorkotkaste kommete või kodutütarde seaduste hea tundmine ja täitmine. Põhireeglite rikkumine toob kaasa laagritegevusest eemalejäämise, kusjuures lapsevanem tuleb ise oma lapsele järgi vastava teate saamisel.

Osaleja andmed:

Lapse sünniaeg: ………………………….       Tel.nr :     ……………………………………….
                                                                                    Aadress:  ......................................................
                                                                                    .......................................................................
Tõesti soovin osaleda! Tean ja täidan noorkotkaste kombeid või kodutütarde seadusi!

Lapse omakäeline kinnitus:..………………….....……………………….
( allkiri, kuupäev)
                       
Lapsevanema(te) / eeskostja kontaktandmed:

Ees- ja perekonnanimi………………………………………………………………..
Telefoninumber:..................................................................................................
Meiliaadress:.......................................................................................................(vajadusel)


Informatsioon  lapse tervisliku seisundi kohta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Muud märkused (ujumine, tegevusprogramm, toit jne ):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Olen tutvunud ürituse eelinfoga ning luban oma lapsel osaleda. Olen teadlik järgitulemise kohustusest juhul, kui laps rikub üritusel korda ja ei allu kodutütarde ega noorkotkaste seadustele.


Lapsevanem………………………………………………………………..
( allkiri, kuupäev)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Luulevõistlus- "Hüplev konn"

Eestimaa Looduse Fond kutsub lapsi, noori ja täiskasvanuid osalema konnade teemalisele luulevõistlusele “Hüppav konn”. Parimatele luuletaja...